31 oktobra, 2018

kiseline u vinu

Kiseline u vinu

Kiseline su jedno od jako bitnih hemijskih jedinjenja u vinu, zaslužnih za celokupan ukus i organoleptičku sliku vina. Koje su to kiseline koje su najzastupljenije u vinu?