Priručnici

Priručnik za proizvodnju vina

E-knjiga
45
  • preko 160 strana A4 formata
  • Kompletna tehnologija proizvidnje vina
  • Detaljno opisana tehnologija 6 različitih stilova belog vina
  • Detaljno opisana tehnologija roze vina
  • Detaljno opisana tehnologija 2 različita stila crvenog vinaroze vina
Popularno

Tehnologija proizvodnje penušavih vina

E-knjiga
29
  • Opisan ceo proces proizvodnje
  • Pisano od strane stručnjaka sa iskustvom
  • Najjeftiniji način da naučite sve o proizvodnji penušavih vina
  • Uštedite godine istraživanja i probanja
  • Idealano za sve koji žele da ovladaju tehnologijom proizvodnje
Popularno