Izračunavanje molekularnog SO2


Slobodni SO2 (mg/L)
pH vina
Trenutni molekularni SO2 (mg/L)
Željeni molekularni SO2 (mg/L)
Potreban slobodni SO2 (mg/L)
Detalji:  Ovaj kalklulator izračunava količinu molekularnog SO2 u vinu na osnovu njegovog pH i slobodnog SO2 (proporcija izmerenog SO2 koji je u molekularnoj formuli, zavisi of pH vrednosti vina).  Potrebna količina molekularnog SO2 za mikrobiološku stabilnost vina je oko 0.8mg/L, ponkad je potrebno i 1.5mg/L (Wine Science - Ronald S. Jackson - 2008).

Crveno vino:  U crvenim vinima, najveća količina slobodnog SO2 je vezana za pigmente (antocijane), i oslobađa se dodavanjem kiseline u uzorak vina neposredno pre merenja.  Zbog toga treba uzeti sa rezervom količinu molekularnog SO2 u crvenim vinima.  Crvena vina su generalno dosta stabilnija i otpornija na mikroorganizme pa je potrebna manja količina molekularnog SO2. da bi vino bilo zaštićeno; Sve u svemu, kod crvenih vina je komplikovanija računica molekularnog SO2 zato nemojte se oslanjati isključivo na podatke koje Vam kalkulator izračuna.

Back to top