Razblaživanje rakije

Izračunavanje količine vode za razblaživanje rakije:
Količina rakije litara
Trenutna količina alkohola % alkohola
Željena količina alkohola % alkohola
Dodaje se Litara vode

Formula za razblaživanje rakije

Postoji nekoliko različitih formula za razblaživanje rakije, a koju ćete koristiti zavisi od željene jačini alkohola u konačnom proizvodu. Uopšteno, za razblaživanje rakije se koristi destilovana voda.

Jedna uobičajena formula za razblaživanje rakije je sledeća:

V (rakija) x A (stepeni alkohola u rakiji) = V2 (konačna količina alkohola) V2 / B (željena jačina alkohola u konačnom proizvodu) = V (voda potrebna)

Na primer, ako imate 1 litru rakije jačine 50%, a želite napraviti konačni proizvod jačine 40%, treba će vam:

1 L x 50% = 0.5 L alkohola 0.5 L / 0.4 = 1.25 L ukupne količine 1.25 L – 1 L = 0.25 L vode potrebne

Dakle, u ovom primeru trebali biste dodati 0,25 litara vode u 1 litru rakije jačine 50% kako biste dobili 1,25 litara konačnog proizvoda jačine 40%.

razblazivanje rakije