Kalkulatori za vino i rakiju

kalkulator alkohola

Količina šećera i potencijalni alkohol u vinu

Pretvorite Oeshle stepene u % šećera ili u brix stepene. Izračunajte koliko će alkohola nastati u vinu od količine šećera koju imate.

kalkulator molekularnog so2 u vinu

Izračunavanje molekularnog SO2

Kalkulator za izračunavanje količine molekularnog SO2 u vinu uz pomoć količine slobodnog SO2 i pH vrednosti vina.

razblaživanje rakije

Razblaživanje rakije

Izračunajte koliko Vam je potrebno vode, da biste rakiju razblažili na željenu jačinu