Filter Ploče – 8 koraka do savršene filtracije – uputstvo (video)

Filter ploče – kompletno uputstvo za korišćenje

Filter ploče su najčešće filtraciono sredstvo u vinarstvu. Odlikuju se velikom unutrašnjom “trodimenzionalnom“ filtracionom površinom koja nalikuje lavirintu sačinjenom od malih soba i hodnika u kojima se zadržavaju i skladište nečistoće iz vina.

Sačinjene su od celuloze, visokokvalitetne diatomejske zemlje, perlita i smole. Ova struktura omogućava tri nivoa ili aspekta filtracije odnosno absorpcije: mehaničku, elktrostatičku i elektrokinetičku.

Aspekti filtracije sa pločama serije N proizvođača HOBRA.

1. Mehanička filtracija – zadržavanje svih čestica većih od rupica u strukturi filter ploča na njihovoj površini

2. Elektrostatička absorpcija – laka molekularna interakcija pri kojoj se čestice manje od dimenzija površinskih rupica filter ploče zadržavaju u njihovoj unutrašnjoj strukturi (malim “sobama“ i “hodnicima“)

3. Elektrokinetička absorpcija – izuzetni efekti filtracije-separacije negativno naelektrisanih čestica, mikroorganizama i virusa rastvorenih u tečnosti koja se filtrira (vinu) su postignuti kroz promenu naelektrisanja filter ploča od negativnog u pozitivno (Zeta potencijal). Ova pojava omogućuje zadržavanje čestica i do deset puta manjih nego što su dimenzije pora u filter pločama.

Filter ploče
Filter ploče Hobra

KORAK 1 – POSTAVLJANJE FILTER PLOČE U PLOČASTI FILTER

Filter ploče imaju glatku i grubu stranu. Vino koje se filtrira treba da dolazi sa grube strane a da izlazi na glatku stranu. Drugim rečima elementi pločastog filtera (plastična ležišta za filter ploče-falcevi) na strani ulaza vina imaju “zglob“ odnosno proširenje na čije se obe strane nalaze odgovarajuće dihtung gumice (ovi falcevi se nazivaju “ulazni“ falcevi ili ulazna ležišta). Na strani izlaza vina ulazno ležište ili ulazni falc nema takva proširenja već se naslanja na odgovarajuća proširenja “izlaznog“ susednog plastičnog ležišta (falca) koja se naizmenično “ređaju“ na suprotnoj strani pločastog filtera (odn. “preko puta“) po sistemu cik-cak, odnosno levo proširenje prvog ulaznog ležišta za filter ploču, pa onda desno proširenje prvog izlaznog ležišta za filter ploču i tako naizmenično do kraja njihovog niza na pločastom filteru.

Prijavite se na našu mailing listu

* indicates required

Slikovito rečeno, ako su prva ležišta za filter ploče na pločastom filteru obojena crno a sve ostale belo anda će se na prvu belu ploču iz smera dolaska vina koje treba da se filtrira ploče postaviti sa obe strane glatkom stranom ka unutra a na sledeću sa obe strane grubom stranom i tako naizmenično sve do kraja njihovog niza. Pri ovom postavljanju treba voditi računa da ploča pravilno nalegne sa svih strana a naročito po visini u ležišta (sa donje strane lešišta postoje mala ispupčenja-graničnici) na koje se filter ploča oslanja i koja regulišu njenu visinu po vertikali. Ivice ležišta za filter ploče imaju blago ispupčene bordure koje pri stezanju filter ploča u ležišta trebaju nalegati u gabaritima filter ploče da ne bi došlo do prekomernog isticanja vina tokom filtriranja (do čega će doći ukoliko filter ploče nisu pravilno “ufalcovane“ u odgovarajuća plastična ležišta). Pravilno postavljene filter ploče trebaju po nekoliko milimetara štrčati ravnomerno sa svih strana izvan njihovih plastičnih ležišta.

 ređanje
ređanje ploča

KORAK 2 – IRIGACIJA (nalivanje vodom)

Stegnuti lagano mehanizmom za stezanje filter ploče i otvoranjem dolaznog ventila pustiti vodu sa česme daispuni sve filter ploče. Izlazni ventil treba biti u tom trenutku zatvoren da se ostvari hidraulički pritisak od oko 0.2 bara.

Pustiti da voda oblije sve filter ploče u trajanju od oko 5 minuta pa zatim zatvoriti dovod vode i dotegnuti filter ploče..

KORAK 3 – ISPIRANJE Filter ploča

Ispiranje filtera pre upotrebe je apsolutno neophodno za njihovu pravilnu upotrebu. Treba da traje od 10 do15 minuta u smeru filtracije i sa protokom (l/m2 /h) sličnom onome koji će se primenjivati prilikom filtriranja vina. Ispiranje treba da traje sve dok iz filtera ne počne da izlazi voda bez ikakvog stranog mirisa i ukusa.

Hobra filter ploče možete poručiti online na sajtu svezavino.com

sve za vino prodavnica

KORAK 4 – STERILIZACIJA

Sterilizacija filtera i filter ploča se vrši u smeru filtracije. Može se obaviti na dva načina opisana u nastavku.

Sterilizacija se obavlja naročito kod tipova filter ploča koje su ’’mikrobiološki efikasne’’.

a) Sterilizacija vrelom vodom je najadekvatniji način sterilizacije. Preporučuje se temperatura vode od 85 – 90°C.

Sterilizacija vrelom vodom ima manje negativnih uticaja na filter ploče, filter ležišta, ventile itd od ostalih vidova sterilizacije.

  • prilikom sterilizacije ploče trebaju biti stegnute samo ovlaš
  • pločasti filter treba ispunjavati vrelom vodom sve dok temperatura ne dostigne bar 85°C na izlazu
  • održavati temperaturu od 85°C u trajanju od najmanje 20 minuta
  • zatim pustiti da se filter ohladi ili ga prohladiti po mogućstvu hladnom sterilnom vodom do sobne temperature
Filter

b) sterilizacija vodenom parom – Pri ovoj vrsti sterilizacije koristi se vodena para pod pritiskom od 0.6 bara na temperaturi od 112°C. Važno! Pre sterilizacije vodenom parom filter treba ispuniti vodom (vidi korak 2). Filter treba izlagati vodenoj pari sve dok temperatura na izlazu ne bude blizu temperature od 112°C i to u trajanju od najmanje 20 minuta.

KORAK 5 – FILTRIRANJE kroz filter ploče

Prilikom filtriranja sledeći uslovi trebaju biti zadovoljeni:

  • postepeni start i završetak procesa filtracije
  • konstantan protok bez turbulencija
  • pridržavanje preporuka u vezi sa protokom (l/m2/h) i maksimalno dozvoljenom razlikom između ulaznog i izlaznog pritiska (tehnički podaci o pritisku i dr. u tabeli na kraju ovog dokumenta).
  • u slučaju zastoja na izlazu prema punilici isključiti pumpu da ne bi došlo do skoka pritiska
  • ako je moguće uopšte ne prekidati filtriranje sve do kraja jer se u slučaju prekida pa naknadnog starta filtriranja može dogoditi da se talog iz filter ploča nađe u punilici (odnosno u filtriranom vinu).

Takođe, pH vrednost vina lako se može redukovati ka neutralnoj vrednosti i odraziti na Zeta potencijal. Ukoliko ipak dođe do prekida filtriranja pa ponovnog nastavka određenu količinu vina koje izlazi iz filtera treba privremeno prihvatiti u jedan pomoćni sud pa ga ponovo propustiti kroz filter.

ZAVRŠETAK FILTRIRANJA

Po završetku filtriranja vina pustiti vodu da protiče kroz filter i na taj način isprati ostatke vina iz filtera. Zatim otvoriti ventil na tzv. totalnom ispustu da istekne sva voda i ukloniti filter ploče. Filter oprati, dezinfikovati rastvorom sumpovina (1 litar sumpovina rastvoriti u 1,5 litara vode) i ostaviti da se osuši…

KORAK 6 – REGENERACIJA

Kako duže koristiti iste filter ploče i na taj način smanjiti troškove? – Povremeno ili na kraju jedne faze filtriranja, pustiti vodu sa česme da teče u suprotnom smeru od smera filtriranja vina. Time se deo nataloženih čestica ispira sa vodom a kapacitet filter ploča u određenoj meri regeneriše. Ukoliko se tokom upotrebe filter ploča nije nikako došlo do maksimalne dozvoljene razlike u ulaznom i izčaznom pritisku, postupak regeneracije se može ponoviti više puta. Prilikom svakog povratnog ispiranja treba blago odšrafiti zavrtanj za stezanje filter ploča radi lakšeg prodiranja vode tako da pritisak vode ne bude veći od 0,5 bara odnosno proporcionalno uputstvu za upotrebu prema porozitetu filter ploča.

Postupak povratnog ispiranja:

1) Ispirati povratno vodom sa česme pločasti filter u trajanju od oko 10 minuta.

2) Zatim isto učiniti sa toplom vodom (od 40 – 50°C) u trajanju od najmanje 15 minuta. Topla voda će odstraniti

one nečistoće koje nije uklonila hladna voda.

3) Ako je filtrirano crveno vino najbolje je povratno ispiranje uraditi vodom zagrejanom na 80°C.

4) Ako regenerišete ploče za sterilnu filtraciju ne zaboravite da ih sterilišete pre ponovne upotrebe (na način k

ako je opisano u koraku 4)

5) Posle povratnog ispiranja dotegnite filter ploče čvrsto i nastavite filtriranje kao što je opisano u Koraku 5

KORAK 7 – ODLAGANJE

Kao i svega ostalog netoksičnog otpada. Nije opasno po ekološki sistem.

KORAK 8 – SKLADIŠTENJE Filter ploče

HOBRAFILT filter ploče se trebaju čuvati na suvom, dobro proverenom mestu bez upliva stranih mirisa i to uvek u originalnoj ambalaži. U cilju izbegavanja kondenzacije vodene pare treba izbegavati nagle promene temperature naročito od visoke ka niskoj. Preporučeni rok trajanja je tri godine od datuma proizvodnje, ali može biti i duži.Ukoliko Vam se svideo naš tekst, molimo Vas da ga podelite na društvenim mrežama i pomognete i drugima da saznaju za njega.

Ukoliko želite da budete obavešteni o novim tekstovima i novitetima iz sveta vina, prijavite se na našu mailing listu.

Za sugestije, predloge i moguću saradnju, kontaktirajte nas na office@enolog.rs ili preko kontakt forme na sajtu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Povezani tekstovi