Hrastove alternative

Hrastove alternative se sve više koriste u proizvodnji vina i rakije jer predstavljaju dosta povoljniju zamenu za hrastovu burad i bačve.  Usavršavanjem tehnologije proizvodnje, hrastove alternative su dosta napredovale, a uz neprekidnu borbu za pojeftinjenjem troškova proizvodnje vina i rakije, predstavljaju sve češći izbor vinara i proizvođača rakija.

Da li mogu potpuno da zamene odležavanje u drvenim sudovima?

Sadržaj:

Šta su to hrastove alternative?

Hrastove alternative predstavljaju jeftiniju zamenu za hrastovu burad i bačve jer se najčešće proizvode od delova koji ne mogu biti upotrebljeni za pravljenje barik buradi, zbog dimenzija ili samog kvaliteta drveta. Proizvode se u različitim oblicima, od različitih vrsta hrasta i različitim stepenima nagorelosti. 

Hrastove alternative prvenstveno daju miris vinu ili rakiji na hrast i sve ono što se dobija odležavanjem u barik buradima. Kod rakije se koristi i za bojenje rakije, kako bi dobila onu braon boju poput konjaka ili viskija.

Na našim prostorima, najveću popularnost ima hrastov čips, jer je najduže prisutan na tržištu, dok su ostale stvari, relativno nove?

Da li alternative mogu da zamene barik?

Moje lično mišljenje je da ne mogu, jer ma koliko bile savršeno urađene, ne mogu da daju vinu ono što može barik. Vino, kao i rakija, se drže u barik buradima, ne samo da bi dobili arome drveta, već da bi se uz pomoć male količine kiseonika, koji prolazi kroz barik, razvijali i sazrevali. A sazrevanje velikih crvenih vina je proces koji se ne može ubrzati i pogurati napred, već zahteva vreme i strpljenje.

Da li imaju neku prednost u odnosu na barik?

Prednost hrastovih alternativa u odnosu na barik se ogleda u tome što su ujednačeno nagorele na svakom delu, pa se lako može „dozirati“ uticaj hrasta na vino, mnogo lakše, nego što je to slučaj kod barik buradi. One se dodaju u određenoj količini po litru, pa je lako smanjiti tu količinu na pola ili trećinu, ukoliko se oseti da drvo postaje dominantno.

U kom delu procesa imaju najveću prednost?

Ukoliko zanemarimo proces odležavanja, hrastove alternative su najbolji izbor za fermentaciju crvenih vina, jer se ona obično odvija u vinifikatorima od inoxa, pa njihovim korišćenjem se smanjuje i potpuno eliminiše negativni uticaj koji inox ima na vino. Na taj način se u vinu maskiraju one negativne strane, kao što su zelene arome ili preagresivni tanini.

Pored toga, dobro je da se koriste i kada se vino izvadi iz drvenih sudova i priprema za flašu, kako bi umanjili onaj šok koji bi vino doživelo u inoxu.

Mogu se koristiti i da „podmlade“ stare drvene sudove, tako što se stave u drvene sudove i pojačaju aromatski uticaj hrasta na vino, jer se on smanjio u tim sudovima zbog dugog korišćenja.

Vrste hrastovih alternativa

hrastov čips

Najpoznatiji i najkorišćeniji od svih alternativa je svakako hrastov čips.  

Proizvodi se od ostataka drveta prilikom proizvodnje barik buradi i može biti različitih dimenzija, ali najčešće je veličine 2-3 cm. Cena mu je pristupačna, čak je i najjeftiniji od svih alternativa, pa je zato čest izbor proizvođača vina i rakije.

Koristi se za vinifikaciju i odležavanje i dozira se u zavisnosti od preporuka proizvođača, ali najčešće 2 do 4g/l.  Veoma je bitno da se prilikom korišćenja stavi u neku mrežicu kako se ne bi rasuo po vinu ili rakiji, jer ga je posle teško odvojiti.

Dužina odležavanja zavisi od puno faktora, ali je najbitnije probati i pratiti kako se razvija vino ili rakija. Posle mesec dana već može da da prve razultate, ali ga posle toga treba redovno kotrolisati i čim osetite da ima dovoljno drveta na mirisu, izvadite ga napolje.

Idealan je za odležavanje vina ili rakije u malim sudovima, kao što su stakleni baloni, jer ne zahteva puno mesta i lako se manipuliše njime.

Granulati

Čips nije najsitniji oblik alternativa, postoje i još sitnije varijante u obliku granulata i hrastovog praha, ali one nisu previše zastupljene kod nas i ja ih retko preporučujem i koristim.

hrastove letve

Hrastove letve predstavljaju jedan revolucionarni proizvod u vinarstvu jer imaju veliku dodirnu površinu sa vinom, pa daju bolji uticaj hrasta na vino, koji je dosta sličan odležavanju u drvenim sudovima. Postoje različite dimenzije letvica, pa se tako doziranje veoma razlikuje u zavisnosti od debljine, veličine i tako dalje.

Postavljaju se u sudove od inoxa ili u velike drvene bačve, na specijalno napravljenu konstrukciju, kako bi bile raspoređene na pravi način i time dale maksimalnu dodirnu površinu sa vinom. Što se tiče uticaja hrasta na vino, ukoliko se doziraju u preporučenoj količini, mogu potpuno da zamene odležavanje u drvenim sudovima.

Njihova prednost u odnosu na ostale alternative jeste i u tome što su ujednačeno nagorele sa svake strane, što omogućava bolju ekstrakciju i ujednačen kvalitet.

hrastove kocke

Hrastove kockice  se nalaze između čipsa i hrastovih letvica. Krupnije su od čipsa, kvalitetnije, ujednačeno nagorele, a opet malih dimenzija, pa omogućavaju korišćenje i u malim sudovima. Imaju ujednačeno nagorevanje i kvalitet, a  ne zahtevaju posebnu konstrukciju kada se postavljaju u tank.

hrastovi štapići

Hrastovi štapići su specijalno dizajnirani da podmlade stare i korišćene barike. Posle nekoliko godina korišćenja, barik se istroši i nema toliki uticaj hrasta na vino, pa je smišljen način da se uz pomoć alternativa, bure „osveži“ i omogući odležavanje još vina u njemu. Štapići su malih dimenzija, povezani mekanom vezom, koja omogućava da se lepo rasporedi u celom bariku. Tako da imamo uticaj hrasta na vino od štapića, a mikrooksigenaciju i sazrevanje u buretu, tako da je to dvostruka funkcija. Kao i letve i kockice, ujednačeno su nagoreli što omogućava idelanu ekstrakciju.

Zaključak

Uzeći u obzir sve ovo o čemu smo pričali, novo barik bure je najbolja stvar koju možete da pružite svom vinu, ali ukoliko niste u mogućnosti, dobre rezultate ćete postići i uz pomoć alternativa. U zavisnosti od svojih potreba odaraćete vrstu alternative.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Povezani tekstovi