Enologija kao nauka predstavlja sveukupno poznavanje vina, nauku o kultivisanju, negovanju i čuvanju vina. Kada se nauka i tehnologija o vinu spoje u jedan pojam, zanimanje, jednog čoveka, dobijamo celinu iza koje ne stoje samo godine učenja i rada, već i vekovi, tradicija, sva prenesena znanja, upotpunjena novim saznanjima i bezgraničnim radom na usavršavanju.

Istorija vina na našim prostorima datira pre više od dva milenijuma. A znanje o vinu još i duže, poznajući ga kao Božansko piće, koje je bilo zastupljeno gotovo u svim kulturama starog doba. Vremenom, znanje o vinu, veštine i tehnologija pravljenja vina je napredovala i danas imamo zemlje velike stručnjake, koji su lideri u ovom poslu, kao i one koje još traže svoje nebo pod Suncem, ne bi li bile zapažene i cenjene u tom vinskom svetu.

Kako posao jednog diplomiranog inženjera tehnologije u ovoj oblasti, zahteva neprekidan rad na sebi, usavršavanje, ali iskustvo, koje je prethodno potrebno i steći, ne bi li se mogao nazvati enologom i stručnjakom, okretao sam se često modernim tehnologijama i internetu, kao mestu informacija. Tražeći najčešće konkretne pojedinosti, sitnice iz prakse, koje bi mi pomogle da naučim, razumem i primenim u konkretnoj situaciji i izazovu sa kojim sam se susretao, ispostavilo se da je to bilo gubljenje vremena i potraga se završavala bezuspešno.

Danas, kao enolog sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, došao sam na ideju da osnujem platformu namenjenu vinarima i vinogradarima, kako profesionalnim proizvođačima, tako i hobistima i ljubiteljima vina. Ista bi sadržala niz konkretnih informacija i praktičnih saveta vezanih za proizvodnju vina, sa kojima se susreću gotovo svi proizvođači u nekom trenutku, ali ne znaju kako da postupe, kome da se obrate, gde da iole korisne informacije o konkretnom problemu pronađu. Planiram da kroz stručne tekstove, seminare, priručnike i kurseve, kao i individualni rad, približim celokupni proces proizvodnje vina vama i podelim svoje veliko iskustvo i znanje, stečeno kroz rad u najpoznatijim vinarijama u Srbiji.