Mehanički sastav grozda

Jedno od pitanja koje se nameće na početku svake proizvodnje, jeste koliko ćemo vina dobiti od količine grožđa koju imamo. Da bismo najbolje razumeli ovaj odnos, potrebno je sagledati osnovu sirovine, odnosno mehanički sastav grozda.

Grozd u vinogradu
Grozd u vinogradu

Grozd je vrsta cvasti i sastoji se od glavne ose i ogranaka, a završava se peteljčicama koje nose bobice. Struktura i tip grozda zavise od sorte vinove loze, kao i od klona. Mogu biti rastresiti ili zbijeni. Neko opšte pravilo je da su kod stonih sorti grožđa, grozdovi rastresiti, dok su kod vinskih sitniji i zbijeni.

Pored različitog sortimenta i različitih klonova, na odnos mehaničkih delova grozda mogu da utiču i klimatski uslovi i način obrade. Tako da nema egzaktnog podatka o odnosu delova grožđa, već postoji opseg u kome se kreću vrednosti.

Sam grozd se sastoji od peteljke (šepurine) koja se nalazi od 3 – 8 % u grožđu i bobice koja zauzima 92 – 98% grozda. Grafički prikaz možete videti na sledećoj slici:

Mehanicki sastav grozda
Sastav grozda

Odnos između peteljki i bobica je drugačiji za svaku sortu, tako da za neku precizniju matematiku i proračun moramo znati podatke baš za sortu koju želimo. Pretražujući dostupnu literaturu i naučne radove na tu temu, došli smo do podataka za sorte Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon i Merlot, koje smo prikazali grafički na sledećoj sici.

Odnos peteljke i bobice kod sorti Cabernet Sauvignon, Merlot i Sauvignon Blanc
Odnos peteljke i bobice uporedo kod tri sorte grožđa

Bobica

Glavni deo grozda je bobica koja predstavlja plod vinove loze. Dok je grozd skup plodova.

Bobica grožđa
Bobica grožđa

U toku vegetacije bobica je kod većine sorti zelene boje i obavlja proces fotosinteze. Sa pojavom šarka zelena se boja gubi i prelazi u zeleno žutu, crvenkastu ili tamno crvenu, čiji intenzitet postaje sve jači prema periodu pune zrelosti. Osim po obliku, veličini i boji bobica, pojedine se sorte međusobno razlikuju i po krupnoći svojih bobica kao i po većoj ili manjoj zbijenosti na grozdu. Od značaja je i čvrstoća bobica koja zavisi o debljini kožice. Sorte sa debljom pokožicom podnose bolje transport. Osim čvrstoće bobice važno svojstvo je i otkidanje bobice sa peteljke.

Sastav bobice grožđa
Sastav bobice grožđa

Bobicu čine semenke, pokožica i meso sa grožđanim sokom. Količinski odnos navedenih delova bobice različit je za različite sorte, ali postoje razlike i kod iste sorte. Razlike kod istih sorti nastaju zbog vremenskim prilikama naročito u doba cvetanja, oplodnje, razvoja i dozrevanja bobica.

Kako se menja odnos semenki, pokožice i mesa bobice grožđa kod različitih sorti, možete pogledati na sledećem grafiku:

Sastav bobice kod različitih sorti grožđa
Sastav bobice kod različitih sorti grožđa

Mehanički sastav grozda je jako bitan parametar za proizvodnju, jer nam pomaže da shvatimo koliko ćemo vina dobiti, kao i kakav kvalitet vina možemo da očekujemo. Svi teoretski parametri, zavise od mnogih faktora, zato ih treba uzimati orijentaciono. Dok za svako ozbiljnije planiranje, moramo da pratimo razvoj u vinogradu i sirovinu koju imamo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Povezani tekstovi