Merenje šećera u širi na jednostavan način

Osnovna analiza kod proizvodnje vina, sa kojom se svaki enolog sreće je merenje šećera u širi.

U zrelom grožđu najzastupljeniji šećeri su heksoze (šećer sa 6 ugljenikovih atoma) i to glukoza i frukotoza. Njihova količina zavisi od zrelosti grožđa i kreće se od 15 do 30%, a najćešće od 18 do 25% kod grožđa u momentu berbe.

Širomer za merenje šećera u grožđu

Postoji više načina za merenje količine šećera u širi, ali je zbog svoje jednostavnosti i jako velike preciznosti, najzastupljenije merenje uz pomoć širomera.

Širomer je gustinomer koji meri gustinu tečnosti gde se gustina iskazuje različitim skalama. U Srbiji je zbog svoje jednostavnosti i najlakšeg praćenja toga fermentacije, najrasprostranjenija Oechsle skala. Sadržaj šećera na Oechsle skali, merena na 20 stepeni celzijusa, je jako približna gustini, tako da npr. 84 Oe je jednako 1084 g/l gustine.

Merenje šećera u širi, ekslov širomer, oechsle
Ekslov širomer

Postoje 2 vrste širomera u zavisnosti od temperature na kojoj su izbaždareni, tako da imamo širomere izbaždarene na 15 i 20 stepeni. Taj podatak je jako bitan, zato što gustina varira u zavisnosti od temperature, tako da ukoliko postoji odstupanje u temperaturi, mora se uraditi korekcija dobijene vrednosti. Korekcija se vrši tako što se za svaki stepen preko 20 (odnosno 15) stepeni, dodaje 0,2 stepena na očitanu količinu šećera, odnosno oduzima 0,2 stepena za svaki podeok ispod 20 (15) stepeni. 

Merenje šećera u širi

Tabela Brix Oechsle i korekcija na temperaturu

Primer: Koristimo termometar izbaždaren na 20 stepeni celzijusa. Izmerili smo 90 ekslovih stepeni na temperaturi od 30 stepeni. 

Stvarna količina šećera je 90 + (0,2*10) = 92 ekslovih stepeni

Merenje

merenje šećera u širi širomerom
Merenje šećera u širi 

Merenje šećera u širi je vrlo jednostavno. U uzan i visok sud, najbolje menzuru, se uspe šira i očita vrednost koja se vidi na širomeru. Na vrednost koju smo očitali se uradi korekcija i imamo količinu šećera.

Količina šećera iz ekslovih stepeni se može vrlo lako pretvoriti u druge jedinice za izražavanje slasti šire proračunom ili jednostavnim očitavanjem iz tablice.

tabela brix oechsle
Tablica za preračunavanje količine šećera u Brix, gustini, Oechsle i Baume stepenima

Kako da povećate kiseline u vinu, pogledajte ovde.

Kalkulator za pretvaranje jedinica šećera iz jednih u druge

Na našem portalu, postoji kalklulator koji vam u mnogome olakšava pretvaranje količine šećera iz jednih u druge i izračunavanje potencijalnog alkohola, koje će vino imati. Dovoljno je samo da unesete količinu šećera u Oechsle jedinicama, na primer i u ostalim kolonama će se pojaviti ta količina šećera u drugim jedinicama, kao i količina potencijalnog alkohola.

kalkulator alkohola

Ukoliko Vam se svideo naš tekst, molimo Vas da ga podelite na društvenim mrežama i pomognete i drugima da saznaju za njega.

Ukoliko želite da budete obavešteni o novim tekstovima i novitetima iz sveta vina, prijavite se na našu mailing listu.

Za sugestije, predloge i moguću saradnju, kontaktirajte nas na office@enolog.rs ili preko kontakt forme na sajtu.