Povećanje kiseline u vinu, 2 jednostavna načina

Povećanje kiseline u vinu

U toplim godinama i u  nešto južnijim podnebljima, često se dešava da grožđe ima manje kiselina nego što je potrebno tako da je povećanje kiseline u vinu neizbežno. A kako su kiseline potrebne da bi se u vinu napravio balans o kome svi težimo, potrebno je uraditi acidifikaciju, odnosno povećanje kiseline u vinu. Postoji više načina za povećanje kiselosti, od kojih su najčešća 2 načina i to sa vinskom kiselinom, odnosno limunskom kiselinom. Koje su ostale kiseline prisutne u vinu, možete pročitati u posebnom tekstu na sajtu

Jedno od glavnih pravila u vezi sa svim korekcijama u vinu, jeste da je najbolje to uraditi u odmah u širi. Što se ranije uradi korekcija, bolje će se uklopiti u samu strukturu vina.

Povećanje kiseline u vinu uz pomoć vinske kiseline

Vinska kiselina je jedna od najjačih i najzastupljenijih kiselina u grožđu, a isto tako i u vinu. Njena količina nije stabilna jer se taloži u vidu soli vinske kiseline, tzv. tartarata tokom procesa fermentacije, odnosno hladne stabilizacije itd.  Zbog svega toga, nema egzaktne jednačine oko uticaja dodavanja vinske kiseline, ali je neko iskustveno pravilo da dodat 1 g/l u širu ili vino, povećava za od prilike isto toliko ukupnu kiselinu, koja se izražava u vinskoj kiselini.

Prilikom dodavanja vinske kiseline, treba voditi računa o količini dodavanja iz više razloga. Prvi je zato što je korekcija vinskom kiselinom zakonski ograničena na maksimalno 1,5g/l. Drugi je taj da se svako vino ponaša drugačije i isto tako drugačije i prihvata dodatu kiselinu, tako da uvek treba uraditi male probe pre nego što se doda.

Vinska kiselina  se kupuje u kristalnom obliku i lako je rastvorna u vodi. Prilikom dodavanja u vino, treba vino lepo izmešati.

Limunska kiselina

Limunska kiselina se uglvanom koristi za one fine korekcije u već skoro gotovom vinu. Dodaje se u malim količinama jer je zakonski dozvoljeno da vino ima imaksimalno 1g/l limunske kiseline.

Praktične karakteristike su iste kao i kod vinske kiseline, lako rastvaranje uz mešanje.

limunska kiselina povećanje kiseline u vinu
Limunska kiselina

Činjenice: 

Fermentacija obara za 0,5 do 1 g/l ukupne kiseline izražene  kao vinska kiselina

Malolaktička fermentacija obara za 1,5 do 4 g/l ukupne kiseline izražene kao vinska kiselina